Amcar Gjøvik

gacc@gacc.no

Heading Treffliste 2021

For å bli med i Amcar Gjøvik kan du gjøre dette:

Møt opp i klubbens lokaler på en åpningskveld. Spør noen i kiosken etter en innbetalingsgiro for medlemskontingent. Som regel er det også medlemmer fra styret som kan stille til disposisjon.

Du kan også betale inn kr 450,- direkte til konto 2010.07.08931 og merk betalingen med MEDLEMSKONTINGENT og ditt mobil-nr. Medlemskortet vil bli sendt deg i posten. Skriv også om du har vært medlem tidligere og du vil få ditt gamle medl.nr.

Klubbens åpningskvelder er:

Tirsdag kl 19-22
Torsdag kl 19-22
Søndag kl 19-22

 

Medlemskontingenten på kr 450,- pr år gir adgang til bruk av klubblokalene, verksted og utstyr, kjøp av oljeprodukter i kiosken til meget fordelaktige priser, LMK forsikringsfordeler, rabattavtaler hos lokale bilrekvisitaforretninger, m.m. Betal kr 450,- til konto 2010.07.08931 og merk betalingen med MEDLEMSKONTINGENT og ditt mobil-nr. Medlemskortet vil bli sendt deg i posten.

Klubben er tilsluttet AMCAR og LMK.

For å få forsikringsfordeler gjennom AMCAR må du i tillegg være AMCAR-medlem.