Amcar Gjøvik

gacc@gacc.no

Heading Terminliste 2018

  Vi inviterer til:

Vildasentreffet2018 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 20. mars i klubbens lokaler, med gjennomgang av årsrapport og økonomi for 2017. Valg av nytt styre: Joakim, Øystein, Jon Terje og Øyvind takkes for innsatsen i styret, og Runar, Tore, Kent og Torbjørn ønskes velkommen inn i styret for 2 år. Geir Olav, Wiggo, Lill, Gynter og Harald fortsetter i sine verv.Supertext 

SMS-tjenesten vi tok i bruk for omkring ett år siden har endret navn fra SMSgruppe til Supertext. Supertext er en grei måte å motta SMS'er om spontane softis-turer og påminnelser om møter og treff. Supertext er ikke helt problemfri, dvs mobil-abonnenter med bl.a. Ice, Telia eller Onecall kan ikke motta SMS'ene, og gjelder dette deg, så er løsningen at du installerer app'en "Supertext messenger" for å motta meldingene vi sender ut. App'en er gratis og grei å installere. Under installasjon må du legge inn ditt mobilnr, bekrefte med sms-kode og da vil du etterhvert se gruppenavnet "Amcar Gjøvik". Dersom du ikke ser denne gruppen, er du kanskje ikke medlem i klubben eller vi har ikke lagt deg inn i gruppen. Ta i så fall kontakt. App'en er gratis og reklamefri. Alle kan installere app'en uavhenging av mobiloperatør.


Dersom du ikke ønsker SMS-er fra oss, send en mail til  eller en sms til 902 24 973 og du blir tatt ut av listen.
Enkeltmedlemmer i sms-gruppen kan ikke sende sms-svar til hele gruppen. Denne funksjonen finnes, men er valgt å være avslått siden det er forholdsvis mange i gruppen (100-150). Dersom du som enkeltmedlem sender sms til gruppen, vil derfor kun administrator motta meldingen, dvs en i styret. Send gjerne info eller forslag til styret/Geir Olav på denne måten.

Har du spørsmål eller vil ha hjelp, send en mail til  eller en sms til 902 24 973.LMKs samarbeidsavtale med WaterCircles opphørte 31.12.2017, LMK-forsikringen blir videreført med IF som ny samarbeidspartner fra 01.01.2018. Har du LMK-forsikring må du selv igangsette overgangen til IF ved å laste ned last fullmaktsskjemaet, fyll ut og signer, send skjemaet til mailadressen nederst på skjemaet eller som brevpost til IF, postboks 240, 1326 Lysaker.

 Fullmaktsskjema

 www.if.no/lmk

 www.lmk.no

IF LMKÅrsavgiften for 2018 kreves inn av forsikringsselskapene.
De fleste har fått med seg at årsavgiften nå kreves inn av forsikringsselskapene. Litt forvirrende er den omdøpt til trafikkforsikring, men det positive er at den nå kun kreves inn for det tidsrommet hvor kjøretøyet er registrert. For dem med flere kjøretøy med lite bruk, kan dette være en god mulighet til å spare noen kroner.
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Arsavgift/
https://www.tff.no/informasjon/trafikkforsikringsavgift/


Trafikkforsikringsforeningen – høye dagmulter.

Fra 1. mars blir det dyrt å eie et registrert kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring.
https://www.tff.no/informasjon/i-2018-vil-eiere-av-uforsikrede-kjoretoy-fa-gebyr/