Amcar Gjøvik

gacc@gacc.no

Heading Terminliste 2017

Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.

Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så sent som i sommer.

Den svenske avdelingen av IF, IF AB, har gjennom hele samarbeidsperioden mellom WaterCircles og LMK vært formell forsikringsgiver for samtlige forsikringer i LMK-porteføljen. I 2016 dannet WaterCircles sitt eget forsikringsselskap gjennom et nyopprettet morselskap, WaterCircles ASA. Med dette opphørte selskapets forbindelse til IF. Endringen i selskapet innebærer blant annet at fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet. Overgangen her vil skje trinnvis utover 2018 og er basert på tidspunktet for den enkelte forsikringstakers hovedforfall.

LMK har derfor med den nye Samarbeidsavtalen med IF med virkning fra 01.01.2018 valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført.

LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og IF på en mest praktisk og hensiktsmessig måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.           www.lmk.no


Samarbeidet mellom WaterCircles Norge AS og LMK om "LMK-Forsikring" opphører 31.12.2017. LMK opplever for tiden mange spørsmål rundt dette. På diverse forum-sider tilknyttet eier-klubbene er dette også et aktuelt tema. Det rettes også til dels kritikk mot LMK for mangelfull informasjon rundt hva våre medlemmer skal foreta seg med hensyn til egne forsikringer.
 
Det var som kjent lenge en tvist knyttet til forhold rundt oppsigelsen mellom WaterCircles Norge AS og LMK. Saksforholdet ble avsluttet med et forlik 7. juli 2017. Inntil denne dato hvor tvisten ble avsluttet, har det nærmest vært umulig for LMK å kunne gå i noen reelle forhandlinger med nye potensielle samarbeidspartnere.
 
Vår samarbeidspartner er fremdeles WaterCircles Norge AS, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt gjennom dem. Vi henstiller derfor til et godt og lojalt samarbeid ut avtaleperioden.
 
LMK er for tiden i dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere for en videreføring av LMK-forsikringen. Vi søker gode løsninger og betingelser for våre medlemmer slik at LMK-forsikringen fortsatt vil være et av markedets beste produkter for veterankjøretøy. Av hensyn til prosessen vi befinner oss i, er det derfor ikke mulig å komme med ytterligere informasjon.
 
LMK-Forsikringen vil bli videreført, og LMK vil komme med mer informasjon når alle avklaringer foreligger. Den enkelte forsikringstaker må selv flytte videre sine forsikringer til ny Samarbeidspartner dersom man fortsatt skal følge LMK og ha en LMK-Forsikring. Dokumentasjonen rundt de enkelte kjøretøy befinner seg hos LMK, og ingen nye besiktigelser vil bli nødvendig.
 
Skulle det være ytterligere spørsmål rundt LMK-Forsikringen, kan Generalsekretær Stein Christian Husby kontaktes på post[at]lmk.no eller tlf. 465 08 165.
  

Vi har tatt i bruk en ny sms-tjeneste for å sende sms-info til våre klubbmedlemmer. Tjenesten kommer fra "smsgruppe.no". Vi har valgt å melde inn alle som var med i det gamle sms-systemet inn i det nye. Dersom du ikke er med, men ønsker å være med på sms-meldingssystemet, kan du melde deg på den "nye" sms-tjenesten ved å gjøre som så:

Send "cmd blimed rpqfpd dittnavn" til nr 2140

Det er åpent for alle å melde seg inn i sms-gruppen, men klubbmedlemmer har førsteretten. De som ikke har betalt medlemskontingent i Amcar Gjøvik vil bli fjernet fra sms-listen. Dersom du opplever problemer med å melde deg på sms-gruppen med beskrevet ovenfor, send en mail til klubben (styret[a]gacc.no) eller en sms til 902 24 973.

Dersom du vil ta en pause fra meldingene, send "/stille" til sms-gruppenummeret. Send "/stille" på nytt og du kan igjen motta meldinger.

Dersom du vil ut av sms-gruppen. Send "/stopp" til gruppenummeret.

Alle har ikke samme nummer til sms-gruppen "Amcar Gjøvik". Nummeret vil variere med hvilken operatør du har, og det vil derfor ikke fungere å dele nummeret med andre. Nummeret er et fiktivt mobilnr, dvs du kan ikke ringe det.

Har du glemt nummeret til gruppen "Amcar Gjøvik" kan du sende "cmd grupper" til nr 2140, og du vil få en sms med nr og navn på tilhørende sms-gruppe.

Enkeltmedlemmer i sms-gruppen kan ikke sende svar-sms til hele gruppen. Denne funksjonen finnes, men er valgt å være avslått siden det er forholdsvis mange i gruppen (100-150). Dersom et enkeltmedlem i gruppen sender sms til gruppenummeret, går sms'en til administrator, dvs en i styret.

Har du spørsmål eller vil ha hjelp, send en mail til  eller en sms til 902 24 973.