Amcar Gjøvik

gacc@gacc.no

Heading Terminliste 2018


Årsmøte 2018

Styret innkaller til årsmøte tirsdag 20. MARS 2018 kl 19 i klubbens lokaler.

Saker: Gjennomgang av årsberetningen for 2017, årsregnskap og valg.

Bare medlemmer har stemmerett ved valget. 

Supertext 

SMS-tjenesten vi tok i bruk for omkring ett år siden har endret navn fra smsgruppe til Supertext. Vi bruker denne tjenesten til å sende sms-info til våre klubbmedlemmer om spontane treff, softis-turer, etc. Supertext er for oss en rimelig måte å sende ut sms-er.
Så viser det seg at Supertext er ikke helt problemfri, dvs mobil-abonnenter med Ice, Telia eller Onecall kan ikke motta SMS via Supertext. Løsningen er at disse brukerne må laste ned app'en "Supertext messenger" for å motta meldingene vi sender ut. App'en er gratis og enkel å installere. Under installasjon må du legge inn ditt mobilnr og da vil du etterhvert se at du er med i en sms-gruppe som heter "Amcar Gjøvik". Dersom du ikke finner denne gruppen, er du kanskje ikke medlem i klubben. Ta i så fall kontakt. App'en er gratis og relativt reklamefri. Alle kan installere app'en uavhenging av mobiloperatør.
Dersom du ikke ønsker å motta sms-er fra oss, send oss en mail til eller en sms til 902 24 973 og du blir tatt ut av listen. Har du app'en installert kan du selv fjerne deg fra listen.
Enkeltmedlemmer i sms-gruppen kan ikke sende svar-sms til hele gruppen. Denne funksjonen finnes, men er valgt å være avslått siden det er forholdsvis mange i gruppen (100-150). Dersom et enkeltmedlem i gruppen sender sms til gruppenummeret, går sms'en til administrator, dvs en i styret.

Har du spørsmål eller vil ha hjelp, send en mail til  eller en sms til 902 24 973.LMKs samarbeidsavtale med WaterCircles opphørte 31.12.2017, LMK-forsikringen blir videreført med IF som ny samarbeidspartner fra 01.01.2018. Har du LMK-forsikring må du selv igangsette overgangen til IF ved å laste ned last fullmaktsskjemaet, fyll ut og signer, send skjemaet til mailadressen nederst på skjemaet eller som brevpost til IF, postboks 240, 1326 Lysaker.

 Fullmaktsskjema

 www.if.no/lmk

 www.lmk.no

IF LMKÅrsavgiften for 2018 kreves inn av forsikringsselskapene.
De fleste har fått med seg at årsavgiften nå kreves inn av forsikringsselskapene. Litt forvirrende er den omdøpt til trafikkforsikring, men det positive er at den nå kun kreves inn for det tidsrommet hvor kjøretøyet er registrert. For dem med flere kjøretøy med lite bruk, kan dette være en god mulighet til å spare noen kroner.
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Arsavgift/
https://www.tff.no/informasjon/trafikkforsikringsavgift/


Trafikkforsikringsforeningen – høye dagmulter.

Fra 1. mars blir det dyrt å eie et registrert kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring.
https://www.tff.no/informasjon/i-2018-vil-eiere-av-uforsikrede-kjoretoy-fa-gebyr/